۱۳۹۸-۰۶-۲۷

صنعت انرژی های تجدید پذیر

صنعت انرژی های تجدید پذیر   صنعت انرژی های تجدید پذیر بخشی از صنعت انرژی است که بر فناوری های […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۵

امنیت انرژی

امنیت انرژی   امنیت انرژی، به عنوان ارتباط بین امنیت ملی و در دسترس بودن منابع طبیعی برای مصرف انرژی […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۶

جریان متناوب

جریان متناوب   جریان متناوب (AC) یک جریان الکتریکی است که به طور دوره ای جهت جریان را برعکس می […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۳

الکترو وینینگ 

الکترو وینینگ   الکترو وینینگ (Electro winning)، که به آن استخراج الکتریکی نیز گفته می‌ شود، عبارت است از عملیات […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۶

توسعه انرژی

توسعه انرژی   توسعه انرژی زمینه فعالیت هایی است که برای دستیابی به منابع انرژی از منابع طبیعی متمرکز شده […]
۱۳۹۸-۰۶-۰۲

انرژی دریایی

انرژی دریایی   انرژی دریایی (Marine Energy) به انرژی حاصل از امواج اقیانوس ها، جزر و مد، شوری و اختلاف […]
۱۳۹۸-۰۵-۳۰

انرژی برق آبی

 انرژی برق آبی   اصطلاح انرژی برق آبی یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروی […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۳

انرژی جزر و مد

انرژی جزر و مد   نیروی جزر و مد نوعی از مولد های برق است که انرژی به دست آمده […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۹

واحد های انرژی

واحد های انرژی   آیا با واحد های انرژی آشنایی دارید؟ در این مقاله با واحد های معمول و همچنین […]