۱۳۹۸-۰۶-۱۶

جریان متناوب

جریان متناوب   جریان متناوب (AC) یک جریان الکتریکی است که به طور دوره ای جهت جریان را برعکس می […]