۱۳۹۸-۰۳-۱۸

ذخیره انرژی فلاویل

ذخیره انرژی فلاویل طرز ذخیره انرژی فلاویل یا چرخ لنگر(FES) اینگونه است که این سیستم با شتاب بخشیدن به روتور […]