۱۳۹۸-۰۲-۱۸

سلول Leclanche

سلول Leclanche سلول Leclanche  یک باتری اختراع و ثبت شده توسط دانشمند فرانسوی جرج لکلانچه در سال ۱۸۶۶ است. این […]