۱۳۹۸-۰۴-۱۹

فضاپیماهای الکتریکی

فضاپیماهای الکتریکی   فضاپیماهای الکتریکی با استفاده از انرژی الکتریکی سرعت خود را تغییر می دهند. اکثر این نوع سیستم […]