۱۳۹۸-۰۳-۲۵

نیروی های پیشران الکتریکی

نیروی های پیشران الکتریکی نیروی الکتروموتور، و یا به طور اختصاری EMF (با نماد اپسیلون و واحد اندازه گیری ولت)، […]