۱۳۹۸-۰۴-۰۵

هواپیما های الکتریکی

هواپیما های الکتریکی   هواپیما الکتریکی، یک هواپیما است که نیروی آن توسط موتور الکتریکی تامین می‌ شود. برق مورد […]