۱۳۹۸-۰۴-۲۹

انرژی گرمایی

انرژی گرمایی انرژی حرارتی یک شکل از انرژی درونی است. که در آن انرژی داخلی که ناشی از دمای سیستم […]