۱۳۹۸-۰۵-۲۶

باتری های مبتنی بر پلیمر

باتری های مبتنی بر پلیمر   باتری های مبتنی بر پلیمر برای تشکیل یک باتری به جای فلزات از مواد […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۳

انرژی جزر و مد

انرژی جزر و مد   نیروی جزر و مد نوعی از مولد های برق است که انرژی به دست آمده […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۱

اتاق باتری

اتاق باتری   اتاق باتری، اتاقی است که باتری هایی که برای سیستم های پشتیبانی و یا برق اضطراری استفاده […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۹

واحد های انرژی

واحد های انرژی   آیا با واحد های انرژی آشنایی دارید؟ در این مقاله با واحد های معمول و همچنین […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

انرژی یونیزاسیون

انرژی یونیزاسیون در فیزیک و شیمی، به حداقل مقدار انرژی لازم برای جدا کردن سست ترین الکترون (الکترون ظرفیتی) از […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۴

نیروی همجوشی

نیروی همجوشی   نیروی همجوشی یکی از انواع پیشنهادی برای تولید انرژی است. این نوع تولید انرژی با استفاده از […]
۱۳۹۸-۰۵-۱۲

انرژی فعال سازی

انرژی فعال سازی   انرژی فعال سازی انرژی ای است که باید به یک سیستم شیمیایی یا هسته ای با […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۹

انرژی تاریک

انرژی تاریک   در کیهان شناسی فیزیکی و نجوم، انرژی تاریک نوعی انرژی ناشناخته است که حضور آن در تمام […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۷

انرژی های جایگزین

انرژی های جایگزین   هر منبع انرژی که جایگزین سوخت های فسیلی باشد، انرژی جایگزین است. این جایگزین ها به […]