باتری هوی دیوتی شرینک

باتری هوی دیوتی کارت

باتری های هوی دیوتی انواع متفاوتی دارند : قلمی نیم قلمی بزرگ متوسط ۹ ولت حدود رنج قدرت باتری های موجود در ایران برای عبور از اداره استاندارد بالای ۶۰ دقیقه باید باشد. حال اگر بخواهیم برای محصولات خودمان را بیان کنیم این مقدار بالای ۱۰۰ دقیقه می باشد. که این مقدار در حال حاضر در کل ایران بی رقیب است. با توجه به کیفیتی که بیان شد اگر قیمت برند ما را با دیگر برند های بازار بسنجید از کیفیت محصول ما مطمئن خواهید گشت. باتری روی کربن (هوی دیوتی) یک باتری خشک می باشد که با یک الکترود فلز روی و یک میله کربن از یک واکنش الکتروشیمیایی بین روی و دی اکسید منگنز به واسطه یک الکترولیت مناسب ولتاژی به مقدار ۱٫۵ ولت تولید می کند. بدینگونه که محفظه استوانه ای شکل با جنس روی به عنوان آند با قطب منفی و میله کربن بی اثر کاتد قطب مثبت است. در باتری هایی که مصرف عمومی دارند ممکن است از خمیر آبی کلرید آمونیوم به عنوان الکترولیت استفاده شود. که ممکن است با مقداری محلول   کلرید روی مخلوط شده باشد. در مدل های مختلف باتری های روی کربن (هوی دیوتی) از خمیری  متشکل از کلرید روی استفاده می شود .