۱۳۹۸-۰۶-۳۰

الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت   الکترونیک قدرت، کاربرد الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی است. در سیستم های مدرن، […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۷

صنعت انرژی های تجدید پذیر

صنعت انرژی های تجدید پذیر   صنعت انرژی های تجدید پذیر بخشی از صنعت انرژی است که بر فناوری های […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۵

امنیت انرژی

امنیت انرژی   امنیت انرژی، به عنوان ارتباط بین امنیت ملی و در دسترس بودن منابع طبیعی برای مصرف انرژی […]
۱۳۹۸-۰۶-۲۰

جریان مستقیم با ولتاژ بالا

جریان مستقیم با ولتاژ بالا   سیستم های انتقال انرژی الکتریکی توسط جریان مستقیم با ولتاژ بالا یا فشار قوی […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۸

ولتاژ بسیار کم

ولتاژ بسیار کم   ولتاژ بسیار کم (ELV) یک ولتاژ برای منبع تغذیه در محدوده ای است که کمی ریسک […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۶

جریان متناوب

جریان متناوب   جریان متناوب (AC) یک جریان الکتریکی است که به طور دوره ای جهت جریان را برعکس می […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۹

انرژی گرمایی

انرژی گرمایی انرژی حرارتی یک شکل از انرژی درونی است. که در آن انرژی داخلی که ناشی از دمای سیستم […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۶

گشتاور دوقطبی الکتریکی

گشتاور دوقطبی الکتریکی   گشتاور دو قطبی الکتریکی جدایی بارهای الکتریکی مثبت و منفی را از یکدیگر در یک سیستم […]
۱۳۹۸-۰۴-۲۴

هم ارزی جرم و انرژی

هم ارزی جرم و انرژی   هم ارزی جرم و انرژی در فیزیک بیان می کند جسمی که دارای جرم […]